Kurumlarda Mindfulness

Kurumlarda Mindfulness

Bu program Mindfulness: Mindfulness – Zıvanadan Çıkmış Bir Dünyada Huzur Bulmak (Finding Peace in Frantic World) kitabına dayanılarak geliştirilmiştir. Dikkate son derece erişilebilir, ilgi çekici ve pratik bir giriştir. Farkındalık becerilerini ve bu becerilerin refahı ve strese karşı dayanıklılığı geliştirmek için nasıl kullanılacağını öğreten Oxford Mındfulness Centre tarafından geliştirilmiş bir programdır. İşyerlerinde yetişkinler, üniversite öğrencileri ve okul öğretmenleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Kursun temaları şunları içerir: sahip olduğunuz hayata uyanmak, dağınık zihni toplamak, düşünce ve endişelerle farklı şekilde ilişki kurmak, nezaket uygulamak ve besleyici faaliyetler. Bu kurs, mindfulness (bilinçli farkındalık) için yapılandırılmış, pratik ve yüksek düzeyde erişilebilir bir giriş yapmak isteyen herkes içindir. Farkındalığa yeni başlayanlar, farkındalık uygulamalarını deneyen veya belki bir kitap okuyan ve isteyen herkes için uygundur.

Program didaktik değil deneyimsel öğrenme yöntemini izler. Program süresince her hafta 75 dakikalık buluşmalar ile katılımcılara yeni yetenekler kazandırılır. Bu süre kurumlarda molalarda yapılacak şekilde planlanmıştır. Katılımcılardan haftada 6 gün boyunca her gün 20 dakika bu pratikleri yapmaları beklenmektedir. Her hafta pratik içerikleri değişmektedir. Mindfulnessı hayata geçirebilmek için pratiklerin yapılması tavsiye edilir.

Örnek Program

1.Oturum             Otomatik Pilottan Uyanma

2.Oturum            BaşkaTürlü Bilme: Bedeni Zihinde Tutma

3.Oturum            Labirentteki Fare: Günlük Hayatta Mindfulness       

4.Oturum            Düşünceler ve Endişelerle Farklı Bir Şekilde İlişkili Kurma

5.Oturum            Zorluğa Yaklaşma: Tepki Vermekten Yanıt Vermeye

6.Oturum           Nezaket Çalışması: Geçmişte takılı mı kaldın?

7.Oturum            Dansetmeyi Ne Zaman Bıraktın?

8.Oturum            Senin Doğal ve Değerli Hayatın


Mindfulness ile Tanışma

Yaşam için Mindfulness

Kurumlarda Mindfulness